0
Veel gestelde vragen
 • Wat is het verschil tussen Juridischesnelweg.nl en een rechtsbijstandverzekering?

  Een verzekeraar ziet een klant met een probleem als schade. Om deze redenen duren processen vaak lang bij verzekeraars.

  Wij zien een klant met een probleem als iemand die een snelle oplossing zoekt voor een verstoring van zijn bedrijfsmatige activiteiten. Wij garanderen een snelle werkwijze door te werken met een van onze succesvolle advocaten. Bij ons geen 'MKB-team' maar één eigen vaste huisadvocaat die al uw juridische zaken regelt. De rechtsbijstandverzekeraar beschikt over juristen die na een onderzoek pas een advocaat inschakelen. Deze 'tussenstap' wordt bij ons uitgeschakeld waardoor we snel en klantvriendelijk kunnen werken. Korte tijdslijnen kunnen veel geld besparen!

  Door onze 24 uurs-service kunt u ook voor dringende zaken in het weekend bij ons terecht. Bij de rechtsbijstandverzekeraar bent u maandagochtend de eerste na een zoektocht door websites en hotlines. Het leed is dan vaak al geschied.

 • Waarom nu lid worden en niet pas als ik een geschil heb?

  Wij werken op basis van een persoonlijke relatie. Door nu al lid te worden weet u wie uw huisadvocaat is. Deze advocaat kent uw bedrijf. In veel gevallen is snel handelen gewenst. Het bestaan van een relatie is dan de juiste basis om snel en succesvol het juridische traject in gang te kunnen zetten.

 • Naast de contributie van 250.- hanteren jullie soms ook een uurtarief. Hoe zit dat?

  Een groot deel van de situaties kunnen we oplossen met onze gratis diensten. Lukt dat niet en is deskundige juridische hulp vereist dan geldt ons scherpe uurtarief dat beduidend lager ligt dan de normaal gebruikelijke tarieven in de advocatuur. Wij geven altijd tevoren aan wanneer het uurtarief van kracht is. Er wordt dus nooit een factuur verzonden die voor u als een verrassing komt.

 • Ik heb een juridische vraag; hoe werkt dat dan?

  Stel u hebt een leverancier die zijn leveringsverplichting niet (tijdig) nakomt. Via de gratis e-mail vraag/antwoord-service van uw huisadvocaat krijgt u binnen 24 uur gratis antwoord. In dringende gevallen kan er natuurlijk ook direct contact gelegd worden. Bij direct contact per telefoon geldt het uurtarief. Op deze manier staat u nooit (telefonisch) in de wacht en kunnen we snel handelen.

 • Mijn klant betaalt niet, wat kan ik dan doen op basis van mijn lidmaatschap?

  U doet een beroep op onze incassoservice die er in de meeste gevallen toe leidt dat u op korte termijn over uw gelden kunt beschikken terwijl de kosten voor rekening van uw debiteur komen. Onze incassoservice is zo opgezet dat er voor u nauwelijks werkzaamheden aan te pas komen. Ervaring leert dat u met deze service vaak al op korte termijn het contributiegeld 'terugverdient'.

 • Hoe werkt de alarmcentrale?

  Met deze speciale service kunt u buiten kantooruren dringende juridische problemen aan een specialist voorleggen. Bijvoorbeeld wanneer op zaterdag uw goederen niet worden vrijgegeven in de haven van Rotterdam waardoor u niet aan uw leveringsverplichtingen kunt voldoen. Op dat moment belt u onze alarmcentrale en wordt u bijgestaan door een van onze advocaten die direct, zonodig, partijen aansprakelijk kan stellen voor de gevolgen van niet-uitlevering.

Recent bekeken

Er zijn geen recent bekeken producten

Hier worden de door u reeds bekeken artikelen getoond.

loadingLaden..
Deze website is gericht op bedrijven en particulieren. Prijzen zijn exclusief btw.