Voorwaarden en regelgeving    Voor het online winkelen op Staples.

Privacy Verklaring Staples Nederland B.V.

1. Inleiding

Wanneer u gebruik maakt van www.staples.nl, verwerkt Staples Nederland BV persoonsgegevens. We zullen uw persoonsgegevens op rechtmatige en verantwoordelijke wijze gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten en -voorschriften.

In deze Privacyverklaring beschrijven we wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken op www.staples.nl, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u van belang kan zijn.

Om de informatie in een bruikbare vorm te houden, is elk onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst ziet u een overzicht van de onderwerpen. Als u op een onderwerp klikt, is er een samenvatting in grote lijnen. Als u meer informatie wilt, kunt u dit vinden door te klikken op de link 'meer details'.

We hebben ons best gedaan om u alle informatie in een duidelijke en leesbare vorm te verstrekken. Als u echter vragen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens na het lezen van deze privacyverklaring, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Lees onze Cookieverklaring voor informatie over hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken.

Tot slot willen we erop wijzen dat we www.staples.nl voortdurend blijven ontwikkelen en verbeteren. Als dit veranderingen teweegbrengt in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, zal dit worden weerspiegeld in deze Privacyverklaring. We raden u daarom aan regelmatig kennis te nemen van de Privacyverklaring voor eventuele wijzigingen. Helemaal onderaan deze Privacyverklaring kunt u lezen wanneer deze Privacyverklaring voor de laatste keer is gewijzigd.

2. Wie zijn wij?

Eerste laag:

Staples Nederland BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor www.staples.nl. Onze contactgegevens zijn: Rondebeltweg 102, 1329 BH, Almere. Als u contact wilt opnemen met Staples Nederland BV, gebruikt u de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Onze functionaris voor gegevensverwerking is bereikbaar via: DPO-Benelux@staples-solutions.com

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van www.staples.nl:

 • Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Bedrijfsgegevens (adres, KvK-nummer, BTW-nummer)
 • Accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Orderinformatie (datum en artikel van aankoop, orderstatus, orderbedrag, orderprijs)
 • Marketingvoorkeuren (of u zich heeft afgemeld voor direct marketing)
 • Deelnamegegevens (of u deelneemt aan promoties of loyaliteitsprogramma's)
 • Interactiegegevens (contact met onze klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)].
 • Online-identificatiegegevens en surfgegevens (IP-adres, cookies, surfgedrag binnen [of buiten] van www.staples.nl)

We ontvangen de hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens, rechtstreeks van u of van externe partijen, voor zover toegestaan door de wet.

Persoonsgegevens die rechtstreeks door en over u worden verstrekt

De volgende gegevens worden rechtstreeks van u verzameld:

 • Persoonsgegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account en/of andere informatie die u invoert of verstrekt via het gebruik van www.staples.nl
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u een product of dienst koopt
 • Uw surfgedrag op onze website
 • Persoonsgegevens die u verstrekt als onderdeel van correspondentie, feedback, hulp (Q&A) en geschillenbeslechting.

Persoonsgegevens die we van externe partijen ontvangen

We kunnen (aanvullende) persoonsgegevens ontvangen, bijvoorbeeld met behulp van websites van sociale media of diensten van externe partijen, voor zover toegestaan door de wet. De wettelijke limieten kunnen bijvoorbeeld uw toestemming vooraf vereisen. We ontvangen persoonsgegevens van de volgende externe partijen:

 • Sales Feed
 • LinkedIn
 • FaceBook
 • AdHoc data

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van een contract

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeengekomen koopovereenkomst(en) voor te bereiden, uit te voeren, en (mogelijk) te beëindigen.

Administratie

We verwerken uw persoonsgegevens om de relatie met u te beheren en om te voldoen aan wettelijke vereisten (bijvoorbeeld belastingwetgeving).

Communicatie-, marketing- en personalisatiedoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de klantenservice, om (mogelijk gepersonaliseerde) aanbiedingen te doen en/of om informatie over onze activiteiten te verstrekken en te delen.

Kwaliteits- en managementdoeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens om de kwaliteit van onze diensten, processen en systemen te bewaken en te verbeteren, om het management te informeren en om interne audits uit te voeren.

Wetgeving en regelgeving

We verwerken uw persoonsgegevens voor identificatie, om fraude tegen te gaan, om audits uit te voeren, om de veiligheid binnen het bedrijf te waarborgen en om te voldoen aan wet- en regelgeving.

5. Op welke rechtsgrond baseren we de verwerking van uw persoonsgegevens?

Om rechtmatig te zijn, moet elke verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een zogenaamde 'rechtsgrond' zoals vermeld in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming. Wij verwerken persoonsgegevens in verband met www.staples.nl op basis van vier rechtsgronden;

(1) voor het uitvoeren van een (service)overeenkomst met u; of
(2) voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
(3) voor legitieme belangen die door ons worden nagestreefd; of
(4) uw toestemming.

Uitvoering van een contract

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verwerking die nodig zijn voor de uitvoering van het servicecontract met u. Zonder deze gegevens zouden we onze kant van het contract niet kunnen nakomen.

Wettelijke verplichting

We zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

Legitiem belang

We gebruiken uw persoonsgegevens voor onze legitieme belangen.

 • om een duurzame relatie met u als klant kunnen onderhouden en u producten en diensten kunnen aanbieden (bijvoorbeeld direct marketing).
 • om fraude en beveiligingsincidenten op onze website te kunnen detecteren.
 • om ons te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 • om de effectiviteit van onze service te verbeteren door middel van statistische analyse

We kunnen persoonsgegevens in een persoonlijke, pseudonieme vorm gebruiken om te begrijpen hoe we de dienst kunnen ontwikkelen en verbeteren, evenals voor rapportagedoeleinden, algemene statistische en analytische doeleinden. Wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk maken, kunnen we persoonsgegevens verwerken voor onderzoek naar fraude of om wettelijke verplichtingen na te komen. Het verwerken van persoonsgegevens voor deze doeleinden dient een legitiem zakelijk belang van ons.

Toestemming

In die gevallen waarin wij de vorige drie verwerken we persoonsgegevens met uw ondubbelzinnige toestemming.

Merk op dat u uw gegeven toestemming altijd kunt intrekken. Onder de kop 'Kunt u uw gegeven toestemming later intrekken?' leest u hoe u dit kunt doen.

6. Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en voor zover toegestaan door de wet. Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan ontvangers verstrekken voor hun eigen marketingdoeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de volgende categorieën ontvangers:

Groepsbedrijven

We kunnen persoonsgegevens delen met andere entiteiten van Staples Solutions om u informatie, producten en/of diensten te verstrekken (zoals registratie en klantenondersteuning), voor de ontwikkeling van nieuwe producten, websites, applicaties, diensten, promoties en communicatie en om mogelijke illegale activiteiten, inbreuken op ons beleid, fraude en/of inbreuken op onze gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

Autoriteiten

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan toezichthoudende autoriteiten zoals de Belastingdienst, de politie en andere wettelijke instanties. Wij verstrekken uw persoonsgegevens:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel; of
 • Als dit nodig is om criminele handelingen te voorkomen, op te sporen of te vervolgen; of
 • Als dit nodig is om ons beleid te handhaven of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Bedrijfsservicebedrijven (gegevensverwerkers)

We maken gebruik van zakelijke dienstverlenende bedrijven om ons te helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten. Deze organisaties handelen alleen volgens onze instructies en zijn contractueel gebonden door ons om uw gegevens niet voor eigen doeleinden te gebruiken. We maken gebruik van de volgende (categorieën) van verwerkers:

 • Arvato
 • PostNL
 • GLS
 • Ingenico

Betalingsdienstaanbieders

Wanneer u een dienst/product koopt, ontvangt u ook een verzoek om uw betalingsgegevens te verstrekken. Die persoonsgegevens worden rechtstreeks door de betalingsdienstaanbieder verzameld en verwerkt. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor het verwerken van uw betalingsgegevens binnen de wettelijke limieten. We hebben geen toegang tot uw betalingsgegevens en die persoonsgegevens worden niet door ons verzameld en/of verwerkt. Voor meer informatie over de manier waarop uw betalingsgegevens worden verzameld en verwerkt, verwijzen we naar de privacyverklaring van de betalingsdienstaanbieder.

Overige

Elke externe partij waaraan wij - met uw gegeven toestemming - uw persoonsgegevens verstrekken (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waaraan een ander bedrijf nu of in de toekomst deel uitmaakt van ons als gevolg van een herstructurering, fusie of overname.

8. Worden uw persoonsgegevens overgedragen van de Europese Unie?

Nee. Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

9. Hoe bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

10. Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?

Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar maken tegen direct marketing en profilering. Daarnaast hebt u in bepaalde gevallen ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdracht. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

U hebt het recht om toegang te vragen tot een overzicht van uw persoonsgegevens en onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast hebt u ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdracht.

Om gebruik te maken van uw recht op toegang, rectificatie en/of verwijdering van persoonsgegevens, uw recht om de verwerking te beperken en/of uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking en om uw recht op gegevensportabiliteit in te roepen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Houd er rekening mee dat we u om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren.

Als u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

11. Kunt u uw toestemming intrekken?

Eenmaal gegeven, mag u uw toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat intrekking geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van uw toestemming alleen mogelijk is als u deze heeft gegeven.

Als u niet langer gebruik wilt maken van www.staples.nl en/of onze diensten, kunt u uw toestemming intrekken. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

12. Kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht bij ons indienen via het contact onderaan deze Privacyverklaring. Bovendien kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit DPO-Benelux@staples-solutions.com. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet zorgvuldig gebruiken, of omdat u ons een verzoek hebt gestuurd om toegang te krijgen tot of rectificatie van uw persoonsgegevens en u niet tevreden bent met ons antwoord, of we niet tijdig hebben geantwoord.

13. Bent u verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en wat zijn de gevolgen als u dat niet doet?

In sommige gevallen is het verstrekken van uw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met u aan te gaan of om een dienst aan te bieden. Informatievelden die niet met een * zijn gemarkeerd, hoeft u niet in te vullen. Als u ons niet de informatie verstrekt die nodig is (gemarkeerd met een *) dan kunnen wij u onze goederen en diensten niet leveren.

14. Gebruiken we profileringsmethoden of nemen we geautomatiseerde beslissingen?

We willen u op een persoonlijke en relevante manier benaderen. Om dat mogelijk te maken, analyseren we persoonsgegevens zodat we de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, advertenties, informatie, momenten en kanalen kunnen bepalen.
Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van een profiel om u gepersonaliseerde marketing te bieden, neem dan contact met ons opvia de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

15. Hoe neem ik contact op met Staples Nederland BV?

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken die niet worden beantwoord door deze privacyverklaring, neem dan contact op met

Klanten@service.staples.nl

Neem contact op met onze functionaris voor gegevensverwerking (DPO) en stuur uw vraag of klacht naar

DPO-Benelux@staples-solutions.com

16. Wanneer is de laatste wijziging aan deze privacyverklaring aangebracht?

Deze Privacyverklaring is van toepassing sinds [datum]. De laatste wijzigingen in deze Privacyverklaring zijn gemaakt op [datum].

Recent bekeken

Er zijn geen recent bekeken producten

Hier worden de door u reeds bekeken artikelen getoond.

loadingLaden..
Deze website is gericht op bedrijven en particulieren. Prijzen zijn exclusief btw.