Kent Nederland de sleutel tot een succesvolle werkplek?
Kiesadvies

Kent Nederland de sleutel tot een succesvolle werkplek?

Om een kans van slagen te hebben is het voor elk bedrijf belangrijk om een gezonde en fijne werkplek te creëren. The Guardian citeerde een Health, Safety en Environment meting die aangaf dat er elk jaar 11.3 miljoen werkdagen in het Verenigd Koninkrijk verloren gaan als gevolg van stress, zorgen en depressie. Hoewel het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om werknemers gezond te houden, lijkt het erop dat het beleid op nationaal niveau hier ook impact heeft.

Europa kan veel leren van Nederland

Nergens is dit duidelijker dan in Nederland, waar een studie, met data verzameld door de HSE en de Organisation for Ecomic Co- operation and Development (OECD), laat zien dat de Nederlanders een voorsprong hebben als het gaat om het waarborgen van een gelukkige, gezonde en dus productieve werkplek. Is er een link tussen de gezondheid van een land en de welvaart van haar arbeidspotentieel?

Wij hebben statistieken samengesteld waarbij we de belangrijkste indicatoren voor zowel het succes van een land als de tevredenheid van de werknemers toetsen en kwamen tot de conclusie dat, samen met sommige Scandinavische landen, Nederland zich mag rekenen tot de best presterende, op elk vlak in vergelijking met de rest van Europa.

Dus wat zeggen deze cijfers over de manier waarop er in Nederland en de Noordse landen gezorgd wordt voor werknemers op de werkplaats?

Ze zijn productiever

Gebaseerd op de cijfers van elk land op het gebied van arbeid en BBP,  blijkt dat Nederland het op vijf na productiefste land is van Europa, na Noorwegen, Luxemburg, Ierland en België. De top drie halen volgens elke meting van onze data 100% aan productiviteit.

De drie Europese landen waarbij de data aangeeft dat ze maar op 50% productiviteit kunnen rekenen, zijn Estland, Hongarije en Polen die tezamen maar een gemiddelde van 43.8% weten te behalen. Het Verenigd Koninkrijk is negen van onder in de tabel met 75.7%, opmerkelijk lager dan de Noordse landen.

Ze hebben een betere algehele gezondheid

Nederland belandt opnieuw in de top vijf als het gaat om algehele gezondheid, dit keer tezamen met Ierland en Spanje, evenals Noorwegen en Zweden van het Noordse continent. Het Verenigd Koninkrijk loopt niet zo ver op hen achter, met een zevende plaats.

Gezondheid is nauw verbonden met productiviteit, iets dat we terugzien bij de landen die als onderste uit de bus komen, namelijk Estland, Hongarije en Polen.

Ze zijn in hogere mate tevreden met het leven

Er bestaat een correlatie tussen een productieve en gezonde werknemer en een gelukkige, want Nederland staat op de vierde plaats als het gaat om het gelukkigste land van Europa. Finland komt sterk naar voren, evenals opnieuw de andere Scandinavische landen. Aan de andere kant zijn Portugal en Hongarije de minst gelukkige landen. Het Verenigd Koninkrijk staat in het midden als het gaat om tevredenheid, met 73%.

Ze voelen zich veilig en gezond op de werkplek

Wanneer wordt gevraagd of men het idee heeft dat hun gezondheid en veiligheid risico lopen vanwege hun banen, komt alleen Denemarken als veiliger en gezonder uit de bus dan Nederland. Zweden scoort op dit punt verrassend laag. Meer dan 40% van de Zweedse bevolking  geeft aan dat ze het gevoel hebben  risico te lopen op het werk, ondanks het feit dat ze relatief hoog scoorden op andere vlakken. Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk behoren ook tot de vijf laagste als het gaat om geloven dat hun gezondheid in gevaar komt op de werkplek.

Ze werken minder uren

Eerdere cijfers op het gebied van productiviteit zorgen hier voor een verassing, want Nederlanders werken gemiddeld 30 uur per week – veruit het minst van de landen in de index. Denemarken en Noorwegen komen weer voor in de top vijf, iets dat bewijst dat het Scandinavische model een business succesverhaal is. Interessant is dat drie van de landen waarbij de productiviteit boven de 100%  ligt, ook beweren de kortste gereguleerde werkweken te hebben – dus of het nu komt door flexibel werken of simpelweg door overuren te werken, het aantal gewerkte uren heeft dus wel degelijk effect op het BBP van het land.

Even opvallend is dat Griekenland, Polen en Slowakije zich onderaan de productiviteitsschaal bevinden, terwijl er in die landen 40 uur per week wordt gewerkt.

Het Verenigd Koninkrijk bevindt zich in de onderste 50% met een gemiddelde werkweek van 36.7 uur.

De bovenstaande categorieën vertellen ons het belang dat door de beste presterende landen wordt gelegd op het welzijn van de werknemers, en dat bovenal Nederland en Scandinavië het meest consistent zijn als het aankomt op het in stand houden van een gezonde beroepsbevolking. In vergelijking met landen die zich in elke categorie onderaan de lijst bevinden, zoals bijvoorbeeld Hongarije en Polen, kan het zijn dat de overheid in hun beleid aan andere zaken een hogere prioriteit geeft dan het welzijn van de beroepsbevolking.

Nederland heeft een aantal richtlijnen voor werkgevers ingevoerd om te zorgen dat hun werknemers goed worden behandeld. De Nederlandse Arbowet heeft het algemene gezondheids- en veiligheidsbeleid omgegooid, waarbij het de administratieve rompslomp heeft gereduceerd en ervoor heeft gezorgd dat werkplekken hun eigen regels en voorschriften kunnen invoeren. Het resulterende raamwerk is beter afgestemd op specifieke bedrijven en dus zorgvuldiger als het gaat om de gezondheid van hun werknemers, in plaats van te proberen aan een aantal bureaucratische afvinklijstjes te voldoen.

Een derde van het ziekteverzuim is toegeschreven aan stress, en dus heeft de Nederlandse overheid vorige zomer campagne gevoerd in samenwerking met de European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). De campagne ‘Gezond Werk is Werk zonder Stress’ gaf werknemers de mogelijkheid om hun ‘werkstress te checken’ op social media en moedigde een bredere discussie aan op het gebied van psychologische problemen, die worden veroorzaakt door stress op de werkplek.

De Euro Health Consumer Index voorziet Europese landen van een score in een aantal categorieën, zoals gemiddelde wachttijd, toegankelijkheid en de rechten van een patiënt. In de editie van 2014 staat Nederland aan de top, terwijl de Scandinavische landen nooit onder de 12e plek komen. Van de landen die op deze lijst voorkomen, komen Hongarije en Polen ook bij de EHCI als laagste uit de bus.

Op het gebied van arbeidsomstandigheden in Nederland zijn zelfs degenen die zich binnen het lagere arbeidssegment bevinden nog steeds goed voorzien, aangezien werknemers met een minimumloon ook gedekt worden voor gezondheidsuitkeringen door hun werkgever. Daardoor wordt extra meerwaarde gegeven aan het totale werkgelegenheidspakket. Niet alleen dat, maar binnen het Nederlands recht moet het minimum loon elke zes maanden worden aangepast aan inflatie, iets dat jaar in jaar uit zorgt voor een hogere productiviteit.

Het Nederlandse werkgelegenheidsmodel zorgt voor gezonde jaloezie onder haar Europese collega’s en heeft zelfs het eerder geprezen Noordse model overstegen. Met het dekken van de gezondheidskosten door werkgevers voor  mensen die het minst verdienen, plus het royale loonbeleid, is het resultaat een impuls aan het gezondheids- en tevredenheidsniveau, waardoor Nederland een van de meest welvarende landen van Europa blijft.