Zet uw generatiebril op voor effectief management
Specials

Zet uw generatiebril op voor effectief management

Tegenwoordig zijn er drie verschillende generaties op de werkvloer te onderscheiden die allemaal de wereld op een andere, unieke manier bekijken: Babyboomers, Generatie X en Generatie Y. Elk hebben ze verschillende achtergronden, wereldbeelden en verwachtingen: en als manager kan het moeilijk zijn om rekening te houden met al deze generatieverschillen.

Het is belangrijk dat er een goede verstandhouding bestaat tussen de generaties, maar ook met de manager. Een effectieve manager weet wat de verschillen en verwachtingen zijn, en hoe de verschillende generaties werken. Dit voorkomt miscommunicatie, conflicten en lagere productiviteit: u verkleint de generatiekloof en zorgt ervoor dat de werkplek een aangename omgeving blijft voor iedereen. Wij maken het wat gemakkelijker voor u. Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende generaties, wat hen gelukkig maakt en wat hen productief houdt. Ook kijken we naar wat medewerkers vinden van deze generaties.

Karaktertrekken van de generaties

Het karakter van een Babyboomer:

De Babyboomers vormen de generatie die net na de Tweede Wereldoorlog is geboren, tussen 1945 en 1960. De oorlog zelf hebben ze niet meegemaakt, maar juist wel de periode die erna kwam en in het teken stond van wederopbouw. Het is een generatie die er hard aan heeft gewerkt om de economie opnieuw op te zetten en het land weer op te bouwen. Ze hechten waarde aan een stabiele basis en willen hun zaken goed voor elkaar hebben: waarden die zij ook overdragen op hun kinderen.

Deze generatie heeft als eerste de mogelijkheid gekregen om uit te blinken en daarom definiëren Babyboomers zich vaak via hun prestaties. Zij raken gemotiveerd door doelen te halen en zijn enorm gefocust op hun carrière. In een recent onderzoek gaf 80% van de ondervraagden aan dat Babyboomers een leidinggevende functie hebben.

De Babyboomers groeiden op in omstandigheden die veiliger waren dan die van hun ouders en werden gezien als de drijvende kracht achter de economie. Ze werden grootgebracht met het idee dat ze een verschil konden uitmaken in de wereld. Ze zijn hierdoor enorm onafhankelijk en zelfredzaam op de werkplek. De jongere generaties in organisaties kijken vaak naar hen op en de Babyboomers worden vaak als voorbeeld gebruikt vanwege hun loyale, optimistische en gedreven karakter.

Het karakter van Generatie X:

Tussen de twee grotere generaties van de Babyboomers en Millennials, ligt een kleinere generatie die het beste heeft gekregen van beide buren. Generatie X is geboren tussen 1965 en 1977 en bracht een geheel nieuwe dimensie naar de werkvloer.

Van de ondervraagden in het bovengenoemde onderzoek, gaf 77% aan dat zij Generatie X als zeer technisch zien: voor veel Babyboomers revolutionair. Ze worden gezien als een generatie met veel aandacht voor samenwerking (70%), het opbouwen van relaties (72%) en het meest productief op de werkplek (73%).

Het is misschien een kleinere generatie, maar het is duidelijk dat zij een grote invloed hebben op de moderne werkvloer.

Het karakter van Millennials:

Millennials, of Generatie Y, zijn geboren tussen 1985 en 1995. Het grootste deel van de jongere medewerkers op de werkvloer maakt deel uit van deze generatie. Ze groeiden op in een tijd van economische welvaart, hoge verwachtingen en ambities. Toen het echter tijd werd om te gaan werken sloeg de recessie toe, waardoor het voor velen moeilijk was om een baan te vinden en deze ambities door te zetten. Hoe is het nu om te werken met een Millennial?

Met 68% scoren ze van de drie generaties het hoogst op enthousiasme in een Amerikaans onderzoek. 67% van de ondervraagden geeft aan dat Millennials goede merkambassadeurs zijn, beter dan andere generaties.

Millennials raken gemotiveerd door het salaris (60%), erkenning (29%) en een goed evenwicht tussen werk en privéleven (29%). Het gaat hen niet alleen om prestaties, maar twee derde geeft ook aan dat de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren een belangrijke factor is in het kiezen van een nieuwe baan. Verder geeft 41% aan dat zij van baan zouden veranderen als dat betekent dat ze voor een sterke manager gaan werken.

Deze generatie blijkt altijd rond te kijken als het gaat om werk. Het is daarom belangrijk dat aan de behoeften van deze generatie tegemoet gekomen wordt. Meer dan de helft (54%) geeft aan dat ze op zoek zijn naar nieuwe carrièrekansen, meer dan zowel Generatie X als de Babyboomers.

Wie zijn de Xennials?

Xennials vormen een kleine generatie waarvan we nog niet helemaal zeker weten tot welke categorie ze behoren. Ze worden ook wel de patatgeneratie genoemd, omdat toenmalige jongeren lui en verwend zouden zijn en veel in snackbars rondhingen. Ze zijn geboren tussen 1977 en 1983 en worden gezien als een subgroep die karaktereigenschappen heeft van zowel Generatie X als de Millennials. Ze zijn opgegroeid met technologie, maar zijn oud genoeg om zich nog een tijd te herinneren waarin technologie helemaal nog niet zo belangrijk was. In tegenstelling tot Millennials hadden ze geen onbeperkte toegang tot het internet. Werkt u met mensen die tot deze groep behoren, besef dan dat zij waarschijnlijk reageren op managementtechnieken die zowel voor Gen X als Millennials werken. Het is daarom belangrijk om uw aanpak hierop aan te passen.

Een effectieve generatiemanagement strategie

Hoe is het nu mogelijk om al deze generaties, met hun verschillende behoeften en motivaties, goed te managen? Met de verscheidenheid die tegenwoordig op de werkplaats te vinden is, werkt het niet om dezelfde methoden toe te passen op de verschillende generaties. De sleutel om effectief leiding te geven over deze groepen, is te weten wat de generatieverschillen zijn. Ga gevoelig om met deze verschillen, maar maak aan de verschillende generaties ook duidelijk dat er verschillende waarden zijn.

Als het mogelijk is, geef dan een training over de verschillen tussen generaties. Dit helpt medewerkers om misvattingen opzij te zetten en generaties zullen elkaar sneller waarderen. Communiceer duidelijk over veranderingen, zodat zij de redeneringen erachter en voordelen ervan goed begrijpen. Moedig werknemers aan om inzichten, ervaringen en ideeën te delen met verschillende afdelingen en generaties. Overweeg ook het gebruik van mentoren tussen oudere en jongere werknemers. Oudere medewerkers voelen dat hun ervaring wordt gewaardeerd, terwijl de Millennials de feedback krijgen die zij zo graag willen. Hoe beter u de verschillende generaties kunt laten samenwerken, hoe beter zij elkaar zullen begrijpen.

Een van de moeilijkste taken van een manager is iedereen tevreden te houden. In een team met meerdere generaties is deze uitdaging nog groter. Door hun waarden en ambities echt te begrijpen, en te achterhalen wat zij van een manager nodig hebben, kunt u uw aanpak snel aanpassen aan hun behoeften.